Doelgroep


"Uw leven op een andere plaats verder zetten, is niet gemakkelijk.

Maar wij willen u alvast op weg helpen."

 

Wie kan zich inschrijven?


Het is onze beleidsoptie om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuis te laten functioneren. Toch kan op een bepaald moment, ondanks optimale thuiszorg, een opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk blijken. Wij denken hierbij aan mensen die bijna continu zorg nodig hebben en/of personen die ten gevolge van dementie hun eigen levensritme niet meer kunnen beheersen.

Wij streven ernaar om het leven in ons woonzorgcentrum zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de leefgewoonten van voor de opname. Huiselijkheid vinden we zeer belangrijk, want leven in een woonzorgcentrum moet meer zijn dan alleen de noodzakelijke verpleegkundige en medische verzorging krijgen. Wij willen voor onze bewoners elk  moment van de dag zo aangenaam, menselijk en warm mogelijk maken.

Volgende voorwaarden worden in rekening genomen:

  • de leeftijdsgrens van 65 jaar bereikt hebben. Voor een opname van jongere personen dient een afwijking aangevraagd te worden bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • alle mogelijkheden van thuiszorg moeten zijn uitgeput vooraleer tot opname in het woonzorgcentrum kan worden overgegaan.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar persoon, etnische afkomst, sociale status, politieke of religieuze overtuiging.
  • Er is een voorrangsregel voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Westrozebeke en onze serviceflatbewoners Residentie Ter Westroze.

 

Hoe verloopt een opname?


De eerste stap die gemaakt moet worden is de inschrijving op de wachtlijst. Voor informatie en/of inschrijving op de wachtlijst kunt u best een afspraak maken met de Maatschappelijk werker. Zij verzamelt alle informatie, onderzoekt de aanvraag tot opname en legt deze voor aan de directie van ons woonzorgcentrum.

Wat brengt u mee bij een inschrijving (na het maken van een telefonische afspraak)?

  • de identiteitskaart
  • klevertje van uw ziekenfonds
  • medische gegevens (KATZ-score)

Bij uw inschrijving op de wachtlijst kunt u, indien u dit wenst, een eerste rondleiding krijgen in ons woonzorgcentrum.

Wees er bewust van dat er steeds een wachttijd zal zijn tussen uw aanvraag en de opname. Indien nodig kan de sociale dienst u helpen deze periode te overbruggen door samen te zoeken naar tussenoplossingen zoals het inschakelen van thuiszorgdiensten (thuisverpleging, poetshulp...). Wanneer dan een kamer vrijkomt zal u verwittigd worden en onderneemt de sociale dienst de nodige stappen om de opname zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Sociale Dienst - Mevr. Descamps Leen 051/59.12.70

'' '' ''