Doelgroep

 


Iedereen droomt ervan om ouder te worden in de beste omstandigheden. Vroeg of laat wordt uw woning echter te groot of wordt het moeilijker om thuis alles draaiende te houden. Dan biedt een serviceflat u een aangenaam alternatief: wonen in een veilige, aangename en centrale omgeving, terwijl u kunt genieten van een professionele dienstverlening.

algemene voorwaarden:

  • Minimum leeftijd is 60 jaar
  • Zelfstandig kunnen wonen is een must

De eerste stap die gemaakt moet worden is de inschrijving op de wachtlijst. Voor informatie en/of inschrijving op de wachtlijst kunt u best een afspraak maken met de Sociale Dienst. Zij verzamelt alle informatie, onderzoekt de aanvraag tot opname en legt deze voor aan de directie van ons woonzorgcentrum. 

Wanneer dan een flat vrijkomt zal u verwittigd worden en onderneemt de sociale dienst de nodige stappen om de opname zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Sociale Dienst - Mevr. Descamps Leen 051/59.12.70

                                  ''                                                 ''