Visie

Het dagverzorgingscentrum

‘ T Westrozeke

biedt hulp en ondersteuning aan zorgbehoevende ouderen,
die 
alleen of samen met familie wonen en nood hebben aan 

bijkomende begeleiding en zorg, eventueel naast een reeds georganiseerd thuisnetwerk.
Door deze ondersteuning kunnen ouderen met een zorgvraag zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

 

 

 

 


 

Aanbod op maat


De bezoekers zijn in de eerste plaats unieke mensen met hun eigenheid, wensen en verwachtingen. 
Er wordt gezocht naar een aanbod op maat waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden, kansen, noden en behoeften.
De mantelzorgers, familie en de professionele thuisondersteunende zorgverleners zijn hierbij een belangrijke partner. 
Er wordt tevens op regelmatige basis overleg gepleegd.

 

Warme Thuis


In het dagverzorgingscentrum willen we een thuisgevoel  creëren voor de bezoekers. De ruimte wordt huiselijk en
gezellig aangekleed. Er is een vaste vertrouwde dagstructuur. De bezoekers krijgen inspraak via de bezoekers- of familieraad.
Uiteraard kunnen bezoekers steeds opmerkingen en suggesties formuleren.

 

Zinvolle dagbesteding


Er wordt een gevarieerd activiteitenaanbod voorzien. Naast de dagdagelijkse activiteiten zoals de krant lezen, muziek beluisteren, creatieve activiteiten, … bieden we ook wekelijkse activiteiten aan die we belangrijk vinden bij de stimulering en de zelfontplooiing van bezoekers (vb. bewegen, bakken, muzieknamiddag, praathoek, spel, werken met de computer…).
Deze activiteiten sluiten aan bij de wensen en de mogelijkheden van de bezoekers in het dagverzorgingscentrum.

 

Maaltijdzorg


Aan de bezoekers van het dagverzorgingscentrum wordt een middagmaal aangeboden aan een mooi gedekte tafel in een huiselijke omgeving. Rust, respect en autonomie staan hierbij centraal staan.

 

Accommodatie


Het dagverzorgingscentrum is te bereiken via de ingang in de Filip van Arteveldestraat gelegen naast de kleuterschool. Er is een living met zit-en eethoek.  Er is een rustruimte voorzien met een toegankelijk toilet en badkamer. De ruimte is gezellig aangekleed.