Visie

Als organisatie denken we voortdurend na over onze bestaansreden en op welke wijze wij onze maatschappelijke opdracht kunnen invullen. We blijven openstaan voor signalen en vragen van de wereld rondom ons.

In ons woonzorgcentrum OLVrouw Ter Westroze hebben beheerders, medewerkers en vrijwilligers onze 'opdrachten' samen gevat in onze visie-opdrachtsverklaring.