Zorgaanbod


De directeur en de medewerkers willen van het woonzorgcentrum een plaats maken waar het goed is om te leven en te wonen. We streven ernaar om ‘totaal’zorg te bieden aan de bewoners en hun familieleden. Bij de zorg- en dienstverlening proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoner. ‘Wat voelt, vindt en wil de bewoner?’. Elke medewerker probeert dit vanuit zijn eigen specialisme waar te maken.

Een proper en een aangenaam leefklimaat is hiervoor een voorwaarde. Onze medewerkers van het onderhoud staan dagelijks in voor het vakkundig schoonmaken van leef- en woonruimten, van werkruimten en andere lokalen. De was wordt voornamelijk intern opgenomen door een medewerkster. De technische dienst verzorgt het algemeen onderhoud van het woonzorgcentrum en treedt op bij defecten of bij het helpen inrichten van de kamer. Het woonzorgcentrum beschikt over een eigen keuken met een vast team van koks. Zij zorgen voor gezonde, afwisselende en voldoende voeding, rekening houdende met de wensen, de gezondheidstoestand en de eventuele dieetvoorschriften van de bewoners.  

 Met ons team van verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici (kinesisten, ergotherapeute, logopediste) kijken we welke zorg iemand nodig heeft. We hebben niet de betrachting alles over te nemen van de bewoners maar bieden hulp en ondersteuning waar nodig. Onze logistieke medewerkers dragen in heel dit gebeuren hun steentje bij. Ze ondersteunen de maaltijden, de zorg en het onderhoud.

In de namiddag bieden enkele medewerkers (animatoren, ergotherapeute, leefgroepmedewerkers) zinvolle dagbesteding aan. Er worden activiteiten, in drie verschillende groepen (animatie, woonkamer, leefgroep), georganiseerd. Tijdens het jaar worden tevens grote activiteiten,voor alle bewoners samen, georganiseerd. Vanuit onze christelijke visie besteedt de pastorale werkster extra aandacht aan kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen. Hierbij kunnen we een beroep doen op vrijwilligers in ons woonzorgcentrum. Zij bieden hulp tijdens activiteiten en feesten. In het weekend staan ze in voor de werking van de cafetaria en in de zomer begeleiden ze mee ‘de treinuitstappen’ en ‘de wandelingen’.

Gezien de toegenomen complexiteit van de hulpvragen in het woonzorgcentrum biedt de psychologe een noodzakelijke aanvulling op de brede waaier aan disciplines. Dementie is hierbij dé grote uitdaging voor de psychologe als ‘referentiepersoon dementie’ in het woonzorgcentrum.

Het diensthoofd bewonerszorg behartigt mee de organisatie van de zorg en garandeert samen met de kwaliteitscoördinator kwaliteitsvolle zorg in ons woonzorgcentrum.

 

'' '' ''